Trwa ładowanie...
dxopdlq
dxopdlq

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji PBG

...
Share
dxopdlq

25.02. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu akcji PBG

Uchwała Nr 252/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki PBG S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki PBG S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPBG0000052". § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 4 marca 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki PBG S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 4 marca 2011 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dxopdlq

Podziel się opinią

Share
dxopdlq
dxopdlq