Trwa ładowanie...
d3c02ui

GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PRAGMA FAKTORING

...

Share
d3c02ui

30.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PRAGMA FAKTORING

Uchwała Nr 93/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki PRAGMA FAKTORING S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) oraz § 32 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 15.000 (piętnaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii B spółki PRAGMA FAKTORING S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3c02ui

Podziel się opinią

Share
d3c02ui
d3c02ui