Trwa ładowanie...
d3kud4a

GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji BIO-MED INVESTORS SA

...

Share
d3kud4a

02.11. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie na NewConnect akcji BIO-MED INVESTORS SA

Uchwała Nr 1131/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E, F i G spółki BIO-MED INVESTORS S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki BIO-MED INVESTORS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii B, 2) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C, 3) 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, 4) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji serii E, 5) 45.934.426 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia sześć) akcji serii F, 6) 19.613.981 (dziewiętnaście milionów sześćset trzynaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji serii G. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3kud4a

Podziel się opinią

Share
d3kud4a
d3kud4a