Trwa ładowanie...
d1xajwl
d1xajwl

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia na NewConnect akcji ATC CARGO SA

...
Share
d1xajwl

09.02. Warszawa (PAP/GPW) - Wyznaczenie pierwszego dnia na NewConnect akcji ATC CARGO SA

Uchwała Nr 179/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ATC CARGO S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 11 lutego 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 400.000 (czterystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ATC CARGO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 11 lutego 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLATCRG00013"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ATCCARGO" i oznaczeniem "ATA"; 3) określić dzień 10 lutego 2011 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 400.000 (czterystu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ATC CARGO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem
"PLATCRG00021". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d1xajwl

Podziel się opinią

Share
d1xajwl
d1xajwl