Trwa ładowanie...
d33csbs
d33csbs

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki DTP SA

...
Share
d33csbs

27.03. Warszawa (PAP/GPW) - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki DTP SA

Uchwała Nr 320/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki DTP S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 3 kwietnia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 5.714.000 (pięciu milionów siedmiuset czternastu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki DTP S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 3 kwietnia 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLDTP0000010"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "DTP" i oznaczeniem "DTP". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d33csbs

Podziel się opinią

Share
d33csbs
d33csbs