Trwa ładowanie...
d44itii
d44itii

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji BSS0418

...
Share
d44itii

23.05. Warszawa (PAP/GPW) - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji BSS0418

Uchwała Nr 649/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BSS0418 wyemitowanych przez BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 31 maja 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 8.000 (ośmiu tysięcy) obligacji na okaziciela serii BSS0418 wyemitowanych przez BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2018 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLBSSKR00011"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BSS0418". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d44itii

Podziel się opinią

Share
d44itii
d44itii