Trwa ładowanie...
d3gfrmj

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki LST CAPITAL SA

...

Share
d3gfrmj

17.10. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki LST CAPITAL SA

Uchwała Nr 1037/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 października 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki LST CAPITAL S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 18 października 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 690 (sześciuset dziewięćdziesięciu) obligacji na okaziciela serii A spółki LST CAPITAL S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLLSTIA00034"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "LST0614". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3gfrmj

Podziel się opinią

Share
d3gfrmj
d3gfrmj