Trwa ładowanie...
d292w8a

GRAJEWO - Wszczęcie postępowania antymonopolowego (24/2012)

GRAJEWO - Wszczęcie postępowania antymonopolowego (24/2012)

Share
d292w8a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-02
Skrócona nazwa emitenta
GRAJEWO
Temat
Wszczęcie postępowania antymonopolowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 2 kwietnia 2012 r. Spółka oraz Pfleiderer Prospan S.A. z siedzibą w Wieruszowie, spółka zależna od Spółki, otrzymały postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania antymonopolowego w sprawie zawarcia przez: Kronospan Szczecinek Sp. z o.o., Kronospan Mielec Sp. z o.o., Kronopol Sp. z o.o., Pfleiderer Grajewo S.A. i Pfleiderer Prospan S.A. porozumienia ograniczającego konkurencję na krajowym rynku wprowadzania do obrotu płyt wiórowych i na krajowym rynku wprowadzania do obrotu płyt pilśniowych. Raport sporządzono na podstawie Art. 65 ust. 1 p.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: Initiation of Anti-Trust Proceedings RB 24/12 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. (Company) hereby reports that on April 2nd 2012 Company and its subsidiary undertaking Pfleiderer Prospan S.A. received a notification of initiation of anti-trust proceedings by the President of the Office of Competition and Consumer Protection ("UOKiK") dated March 30th 2012 on the conclusion by Kronospan Szczecinek Sp. z o.o., Kronospan Mielec Sp. z o.o., Kronopol Sp. z o.o., Pfleiderer Grajewo S.A. and Pfleiderer Prospan S.A. an agreement restricting competition on the domestic chipboard and fibreboard market. Pursuant to the Art. 56 item 1 p.1 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and on Public Companies, dated 29 July 2005 (Journal of Laws No. 184, item 1539 as amended), 2012-04-02

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d292w8a

| | | PFLEIDERER GRAJEWO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRAJEWO | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 19-203 | | Grajewo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiórowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 086 272 96 00 | | 086 272 39 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | grajewo@pfleiderer.pl | | www.pfleiderer.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 719-10-00-479 | | 450093817 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Rafał Karcz Członek Zarządu
2012-04-02 Agnieszka Kabus Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d292w8a

Podziel się opinią

Share
d292w8a
d292w8a