Trwa ładowanie...
d1ripyh
espi

GRAJEWO - Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta (4/2012)

GRAJEWO - Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta (4/2012)

Share
d1ripyh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. (Spółka)
informuje, że w dniu 31 stycznia 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie z dnia 27 stycznia 2012 roku, na podstawie którego Wojciech Gątkiewicz, Prezes Zarządu Spółki, działając zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. informuje o dokonaniu w 2011 roku transakcji nabycia akcji spółki Pfleiderer Grajewo S.A., których łączna wartość nie przekroczyła 5.000 EUR. Zawarcie transakcji kupna 2.400 akcji zwykłych na okaziciela po cenie od 8,10 do 8,78 zł za akcję nastąpiło w dniach 29 sierpnia 2011 oraz 06 września 2011 roku w ramach transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: Notification of acquisition of the Issuer’s shares Current Report No. 04/12 The management board of Pfleiderer Grajewo S.A. (the Company) hereby reports that on January 31, 2012 the Company received a notification dated January 27, 2012, on the basis of which Wojciech Gątkiewicz, President of Management Board of the Company, acting by virtue of Art. 160 of the Act on Trade in Financial Instruments of July 29, 2005 informed the Company about executing transactions of purchase of shares of Pfleiderer Grajewo S.A. in 2011, the value of which did not exceed 5,000 EUR. The transactions of purchase of 2,400 common bearer shares at the price of 8,10 - 8,78 PLN per share was executed on August 29, 2011 and on September 06,2011 as part of ordinary session transactions on the Warsaw Stock Exchange. January 31st 2011

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ripyh

| | | PFLEIDERER GRAJEWO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRAJEWO | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 19-203 | | Grajewo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiórowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 086 272 96 00 | | 086 272 39 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | grajewo@pfleiderer.pl | | www.pfleiderer.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 719-10-00-479 | | 450093817 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Rafał Karcz Członek Zarządu
2012-01-31 Agnieszka Kabus Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ripyh

Podziel się opinią

Share
d1ripyh
d1ripyh