Trwa ładowanie...
d2z3u09
espi

GREEN ECO TECHNOLOGY S.A. - Zmiana daty przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2012 (12/2013)

GREEN ECO TECHNOLOGY S.A. - Zmiana daty przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2012 (12/2013)
Share
d2z3u09
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-27
Skrócona nazwa emitenta
GREEN ECO TECHNOLOGY S.A.
Temat
Zmiana daty przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GREEN ECO TECHNOLOGY S.A. działając na podstawie §102 ust. 1 i §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) informuje, iż nie przekaże raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku. W związku z powyższym zmianie ulega data przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2012. Nowy termin przekazania raportu to 21 marca 2013 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GREEN ECO TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GREEN ECO TECHNOLOGY S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-094 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wierzbowa 9/11
(ulica) (numer)
+48 22 826 12 21 +48 22 826 12 21
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8992435856 932963607
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Rafał Pietrzak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2z3u09

Podziel się opinią

Share
d2z3u09
d2z3u09