Trwa ładowanie...
d4dzwdb
d4dzwdb
espi

GREMI SOLUTION - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek (20/2012)

GREMI SOLUTION - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek (20/2012)
Share
d4dzwdb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-13
Skrócona nazwa emitenta
GREMI SOLUTION
Temat
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gremi Solution S.A. (Emitent) na podstawie art. 504 Kodeksu Spółek Handlowych po raz pierwszy zawiadamia, że Plan Połączenia Emitenta ze spółką zależną Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o. uzgodniony i podpisany w dniu 23 lutego 2012 roku został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 marca 2012 roku nr 47/2012 pod pozycją 3026. Powyższy plan zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony od dnia 24 lutego 2012r. na stronie internetowej spółki Gremi Solution S.A. www.gremisolution.pl Akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1-3 w siedzibie Emitenta w Mysłowicach przy ulicy Modrzewskiego 42, w godzinach od 10.00 do 15.00, począwszy od dnia 14 marca 2012 roku do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, w porządku którego przewidziana będzie uchwała w sprawie połączenia spółek.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GREMI SOLUTION SA
(pełna nazwa emitenta)
GREMI SOLUTION Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-405 Mysłowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modrzewskiego 42
(ulica) (numer)
(32) 31-83-570 (32) 31-83-599
(telefon) (fax)
eurofaktor@eurofaktor.pl www.eurofaktor.pl
(e-mail) (www)
954-11-07-984 273038318
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Artur Rawski Prezes Zarządu
2012-03-13 Agata Kalińska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dzwdb

Podziel się opinią

Share
d4dzwdb
d4dzwdb