Trwa ładowanie...
d1u3zhb
espi

GRUPA DUON S.A. - Korekta skonsolidowanej prognozy finansowej na rok 2012 (40/2012)

GRUPA DUON S.A. - Korekta skonsolidowanej prognozy finansowej na rok 2012 (40/2012)
Share
d1u3zhb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA DUON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta skonsolidowanej prognozy finansowej na rok 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa DUON S.A. informuje o zmianie prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej DUON w 2012 roku, opublikowanej raportem bieżącym nr 55/2012 w dniu 28 września 2011 roku. Skorygowana prognoza zakłada osiągnięcie w 2012 roku przez Grupę Kapitałową DUON: 1. skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 246 938 tys. PLN 2. zysku na działalności operacyjnej (EBIT) na poziomie 6 899 tys. PLN 3. zysku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację (EBITDA) na poziomie 11 844 tys. PLN W wyniku korekty skonsolidowane przychody ze sprzedaży są niższe o 18% od pierwotnie zakładanych, zysk na działalności operacyjnej (EBIT) uległ obniżeniu o 15%, a zysk EBITDA jest niższy o 13%. Na obniżenie prognozy wpłynęły następujące czynniki: 1. Aktualizacja budżetu sprzedaży segmentu infrastruktury w oparciu o nowo pozyskane od klientów informacje na temat planowanej w czwartym kwartale 2012 r. konsumpcji gazu. 2. Opóźnienie rozruchu instalacji do produkcji LNG budowanej w
Kaliningradzie w stosunku do terminu określonego wcześniej przez inwestora, które ograniczyło tymczasowo dynamikę wzrostu sprzedaży oraz marż na sprzedaży LNG. 3. Dezinwestycja spółki ZAO Kriogaz sfinalizowana pod koniec 2011 roku. W momencie publikacji prognozy dla Grupy Kapitałowej na 2012 r., wyniki ZAO Kriogaz zostały uwzględnione w skonsolidowanym rachunku zysków i strat na rok 2012 w kwotach: 23.935 tys. PLN w pozycji przychody ze sprzedaży, 699 tys. PLN w pozycji EBIT, 1.172 tys. PLN w pozycji EBITDA. Po przeprowadzeniu sprzedaży ZAO Kriogaz w grudniu 2011 r., Zarząd zdecydował o nie dokonywaniu zmian prognozy, przyjmując założenie, że kontrybucja ze strony tej spółki w prognozowanych wynikach Grupy zostanie w ciągu 2012 roku zastąpiona poprzez lepsze wyniki uzyskane w pozostałych segmentach. W rezultacie wystąpienia czynników wymienionych w punktach 1. i 2. powyżej, nadrobienie utraconych w efekcie dezinwestycji ZAO Kriogaz wartości przychodów i marży, jest obecnie mało prawdopodobne. | | | | | | | |
| | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA DUON S.A. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Serdeczna 8
(ulica) (numer)
061 66 41 850 061 66 41 851
(telefon) (fax)
duon@duon.pl www.duon.pl
(e-mail) (www)
526-285-77-50 140118693
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Mariusz Caliński Prezes Zarządu
2012-11-07 Michał Swół Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1u3zhb

Podziel się opinią

Share
d1u3zhb
d1u3zhb