Trwa ładowanie...
d17tljy

GRUPA DUON S.A. - Zapłata drugiego składnika ceny za akcje AMB Energia (34/2015)

GRUPA DUON S.A. - Zapłata drugiego składnika ceny za akcje AMB Energia (34/2015)

Share
d17tljy

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GRUPA DUON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zapłata drugiego składnika ceny za akcje AMB Energia | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 17/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. oraz 26/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r., Zarząd spółki Grupa DUON S.A. (dalej ?Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym został zapłacony składnik akcyjny ceny zakupu AMB Energia. Wysokość tego składnika ceny, zgodnie z zapisami Umowy Inwestycyjnej z dnia 7 listopada 2014 r., była uzależniona od wyników działalności AMB Energia osiągniętych od dnia jej zakupu. Uzyskane po transakcji wyniki działalności pozwoliły spełnić określone w Umowie Inwestycyjnej kryteria w związku z czym akcyjny składnik ceny został zapłacony w kwocie maksymalnej poprzez emisję 9 090 909 nowych akcji Spółki. Wypłata składnika akcyjnego ceny zakupu nastąpiła w wyniku realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych serii D, w związku z czym w dniu dzisiejszym spółce Navitas CEE Investments Limited (podmiot który w grudniu 2014 r. sprzedał Spółce akcje AMB Energia) zostało wydanych 9 090 909 akcji Spółki serii N o wartości nominalnej 1 zł każda. Cena emisyjna akcji
serii N została ustalona przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 grudnia 2014 r. i wyniosła 1,76 zł za akcję, co stanowiło średnią wartość rynkową akcji Spółki z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy Inwestycyjnej. W wyniku wydania akcji w dniu dzisiejszym doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 9 090 909 zł, co oznacza że kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 112 612 132 zł. Intencją Zarządu jest wprowadzenie akcji serii N do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 27 sierpnia 2015 r. opóźnił przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o podpisaniu porozumienia w sprawie ustalenia wysokości składnika akcyjnego ceny zakupu AMB Energia oraz o rozpoczęciu negocjacji w sprawie rozliczenia tego składnika, o czym w trybie art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie zawiadomił Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 sierpnia 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17tljy

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA DUON S.A. | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Serdeczna | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 66 41 850 | | 061 66 41 851 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | duon@duon.pl | | www.duon.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-285-77-50 | | 140118693 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Mariusz Caliński Prezes Zarządu
2015-09-02 Michał Swół Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17tljy

Podziel się opinią

Share
d17tljy
d17tljy