Trwa ładowanie...
d333ai2

GRUPA EMMERSON - Informacja w związku z rozszerzeniem działalności Emitenta (18/2015) - EBI

GRUPA EMMERSON - Informacja w związku z rozszerzeniem działalności Emitenta (18/2015)

Share
d333ai2

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 18 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja w związku z rozszerzeniem działalności Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa Emmerson S.A. (dalej "Spółka", "Emitent"), w związku z rozszerzeniem działalności o pośrednictwo w sprzedaży pojazdów samochodowych, informuje, że Spółka wdraża obecnie ramowy program współpracy w tym zakresie z innymi podmiotami. Jego efektem jest pośrednictwo w kilkudziesięciu transakcjach sprzedaży, które przyczyniło się do wzrostu przychodów. Rozszerzenie działalności Spółki związane było z potrzebą dywersyfikacji oferty, w celu zwiększenia środków na bieżącą działalność operacyjną oraz zmniejszenia ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej, która skoncentrowana jest na rynku nieruchomości. Należy pamiętać, że inwestycje na rynku nieruchomości najczęściej mają charakter długoterminowy. Dobór portfela inwestycyjnego oraz sam proces sprzedaży nieruchomości po optymalnej cenie wymaga czasu. Wyniki Spółki są w dużym stopniu uzależnione również od koniunktury na rynku nieruchomości. W celu minimalizacji tego ryzyka, Spółka rozwija pakiet różnorodnych usług oferowanych w branży
nieruchomości. Jednym z takich działań jest zaangażowanie w sektorze wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie. Spółka informowała o podpisaniu umów o współpracy z wybranymi bankami udzielającymi kredytów hipotecznych oraz o planach uruchomienia we współpracy z wybranym towarzystwem funduszy inwestycyjnych funduszu sekurytyzacyjnego, który docelowo będzie nabywał wierzytelności zabezpieczone hipotecznie pochodzące z sektora bankowego. Grupa Kapitałowa Emitenta jest jedną z największych polskich grup kapitałowych działających w branży nieruchomości, oferującą kompleksowe usługi na tym rynku. Tworzą ją wyspecjalizowane spółki i działy ściśle ze sobą współpracujące, łączące szeroki zakres profesjonalnych usług z indywidualnym podejściem do potrzeb każdego klienta. Dzięki szerokiej grupie wykwalifikowanych specjalistów oferta usług świadczonych przez Grupę Kapitałową Emitenta obejmuje pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (kupno, sprzedaż, wynajem, inwestycje), badania rynku nieruchomości, doradztwo
(finansowe, prawne, gospodarcze, architektoniczne), zarządzanie nieruchomościami i usługi marketingowe. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d333ai2

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Krajewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d333ai2

Podziel się opinią

Share
d333ai2
d333ai2