Trwa ładowanie...
d1smyy5
espi

GRUPA JAGUAR - Nabycie aktywów o istotnej wartości (9/2014) - EBI

GRUPA JAGUAR - Nabycie aktywów o istotnej wartości (9/2014)
Share
d1smyy5
NEW CONNECT
Raport EBI nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-07
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Nabycie aktywów o istotnej wartości
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Grupa Jaguar S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 6 listopada 2014 r. Emitent zawarł umowę nabycia aktywów o istotnej dla Emitenta wartości. Przedmiotem nabycia jest kamienica zlokalizowana w centrum Gdyni w bezpośrednim sąsiedztwie kamienicy zakupionej 22 października 2014, raportowanej komunikatem EBI 8/2014. Nieruchomość wymaga rewitalizacji. Nabycie zostało sfinansowane ze środków własnych Emitenta. Kryterium uznania aktywa za istotne jest jego wartość, która przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta, wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta (skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał 2014 r. zamieszczone w raporcie okresowym Emitenta za II kwartał 2014 r.) Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Betka Prezes Zarządu
Jacek Wieczorkowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1smyy5

Podziel się opinią

Share
d1smyy5
d1smyy5