Trwa ładowanie...
d2u39gi
d2u39gi
espi

GRUPA KOLASTYNA S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31.01....

GRUPA KOLASTYNA S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31.01.2011 r. (122/2010)
Share
d2u39gi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 122 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA KOLASTYNA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31.01.2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki GRUPA KOLASTYNA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 31 stycznia 2011 r.UCHWAŁA NR _ (projekt)Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowiez dnia 31 stycznia 2011 rokuw sprawie wyboru Komisji SkrutacyjnejWalne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:a) ..............................................b) .............................................UCHWAŁA NR _ (projekt)Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. w upadłości
układowej z siedzibą w Krakowiez dnia 31 stycznia 2011 rokuw sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego ZgromadzeniaWalne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią?????????..UCHWAŁA NR _ (projekt)Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowiez dnia 31 stycznia 2011 rokuw sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej§ 1Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej _______________.§ 2Uchwała wchodzi w chwili podjęcia.UCHWAŁA NR _ (projekt)Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowiez dnia 31 stycznia 2011 rokuw sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej§ 1Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Kolastyna" Spółki
Akcyjnej upadłości układowej z siedzibą w Krakowie powołuje do składu Rady Nadzorczej _______________.§ 2Uchwała wchodzi w chwili podjęcia.UCHWAŁA NR _ (projekt)Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Grupa Kolastyna" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowiez dnia 31 stycznia 2011 rokuw sprawie: określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej§ 11. Działając na podstawie art. 392 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Kolastyna" Spółki Akcyjnej upadłości układowej z siedzibą w Krakowie określa wynagrodzenie:1) Członka Rady Nadzorczej w wysokości ____złotych brutto miesięcznie,2) Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości ____złotych brutto miesięcznie.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane będzie kwartalnie z dołu.§ 2Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16 z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.§ 3Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
| | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA KOLASTYNA SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA KOLASTYNA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
+48 12 376 83 05 +48 12 376 84 03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.relacje.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)
d2u39gi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2010-12-30 Mariusz A. Roman Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u39gi

Podziel się opinią

Share
d2u39gi
d2u39gi