Trwa ładowanie...
d1p1fqj

GTC - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii J (17/2014)

GTC - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii J (17/2014)

Share
d1p1fqj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GTC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii J | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2014 z dnia 11 marca 2014 r., Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 13 marca 2014 r., otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") nr ONP/2014/088, w którym poinformowano, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 276/14 z dnia 10 marca 2014 roku, w dniu 14 marca 2014 r. w KDPW nastąpi rejestracja 31.937.298 (trzydziestu jeden milionów dziewięciuset trzydziestu siedmiu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu ośmiu) akcji Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLGTC0000037. Zastrzeżenie prawne: Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej"), ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega Globe Trade Centre S.A. jako spółka publiczna,
której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania, bezpośrednio lub pośrednio, nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Niniejszy materiał nie stanowi akcji promocyjnej w rozumieniu art. 53 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami
(ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Communication from the Operations Department of the KDWP on the registration of the J series shares With reference to current report No. 15/2014 of 11 March 2014, the Management Board of Globe Trade Centre S.A. (the “Company”) wishes to announce that on 13 March 2014, it received communication No. ONP/2014/088 from the Operations Department of Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (the “KDPW”, i.e. the Polish National Depository for Securities), which states that, pursuant to resolution No. 276/14 of the Management Board of the KDPW dated 10 March 2014, the KDPW will register 31,937,298 (thirty-one million, nine hundred and thirty-seven thousand, two hundred and ninety-eight) shares in the Company which have been assigned the following ISIN code: PLGTC0000037. Disclaimer: This announcement was prepared in accordance with Article 56.1 of the Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies dated 29
July 2005 (the “Act on Public Offering”). This announcement is for information purposes only and is made to satisfy the information requirements with which Globe Trade Centre S.A. as a public company the shares in which are admitted and introduced to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange must comply; furthermore, it does not constitute or form any part of any offer or invitation to directly or indirectly subscribe for, underwrite or otherwise acquire securities of Globe Trade Centre S.A., with its registered seat in Warsaw, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for such securities. This announcement does not constitute any promotional campaign as set forth in Article 53.1 of the Act on Public Offering. In particular, this announcement is not intended for distribution, whether directly or indirectly, from or to the United States of America or other jurisdictions where such distribution, publication or use is prohibited by law. The securities referred to in
this announcement have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may be offered or sold in the United States of America solely under an exemption or as part of transactions which are not covered by the registration requirements under the U.S. Securities Act. | |

d1p1fqj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GTC | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołoska | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 606 07 00 | | 022 606 04 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gtc@gtc.com.pl | | www.gtc.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-00-25-113 | | 012374369 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Witold Zatoński Członek Zarządu Witold Zatoński
2014-03-13 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p1fqj

Podziel się opinią

Share
d1p1fqj
d1p1fqj