Trwa ładowanie...
dw00w1w
espi

GTC - Spełnienie warunku zawieszającego umowę przedwstępnej sprzedaży udziałów spółki Rodamco CH1...

GTC - Spełnienie warunku zawieszającego umowę przedwstępnej sprzedaży udziałów spółki Rodamco CH1 Sp. z o. o. (17/2011)
Share
dw00w1w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-21
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Spełnienie warunku zawieszającego umowę przedwstępnej sprzedaży udziałów spółki Rodamco CH1 Sp. z o. o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że otrzymał informacje, iż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zatwierdził przejęcie przez Unibail-Rodamco wyłącznej kontroli nad firmą Rodamco CH1 Sp. z o. o. Otrzymanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów było jednym z dwóch warunków zawieszających umowę przedwstępną sprzedaży 188.964 udziałów spółki Rodamco CH1 Sp. z o. o., właściciela Centrum Handlowego Galeria Mokotów w Warszawie (raport bieżący nr 16/2011 z dnia 26 maja 2011 r.). Ostatnim warunkiem zawieszającym umowę jest otrzymanie zgody banków finansujących Rodomaco CH1 Sp. z o. o. Oczekujemy, że otrzymanie takiej zgody powinno nastąpić w najbliższych dniach.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: Fulfillment of the condition precedent the Preliminary Share Purchase Agreement regarding sale of shares in Rodamco CH1 Sp. z o.o. The Management Board of Globe Trade Centre S.A. (“Company”) hereby informs that it received an information that the Polish Office of Competition and Consumer Protection approved the acquisition by Unibail-Rodamco an exclusive control over the company Rodamco CH1 Sp. z o.o. Receiving consent from the Polish Office of Competition and Consumer Protection was one of two conditions precedent the Preliminary Share Purchase Agreement regarding sale by the Company of 188,964 shares in Rodamco CH1 Sp. z o.o. owner of the Shopping Center Galeria Mokotów in Warsaw (as published in the current report number 16/2011 dated 26 May 2011). The second and remaining condition to be fulfilled is consent of the banks financing Rodomaco CH1 Sp. z o.o. and is expected in the coming days.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GLOBE TRADE CENTRE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
GTC Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-675 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołoska 5
(ulica) (numer)
022 606 07 00 022 606 04 10
(telefon) (fax)
gtc@gtc.com.pl www.gtc.com.pl
(e-mail) (www)
527-00-25-113 012374369
(NIP) (REGON)
dw00w1w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Witold Zatoński Członek Zarządu Witold Zatoński
2011-07-21 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw00w1w

Podziel się opinią

Share
dw00w1w
dw00w1w