Trwa ładowanie...
d3j3zu0

GTC - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku oraz informacja o przekazywaniu skonsoli...

GTC - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (1/2012)

Share
d3j3zu0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GTC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości publicznej terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim: I. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2011 rok - 8 marca 2012 roku II. Skonsolidowane raporty kwartale - za I kwartał 2012 roku ? 14 maja 2012 roku, - za III kwartał 2012 roku ? 14 listopada 2012 roku. III. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku ? 16 sierpnia 2012 roku. Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim, Spółka informuje, o zamiarze stałego przekazywania w 2012 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia. Spółka, nie przekaże do publicznej wiadomości odrębnego raportu kwartalnego ani skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 roku, gdyż zamierza ona opublikować raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2011 roku w ciągu 80 dni od końca roku jak wskazano w §102 punkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | |
| |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Financial calendar for publication of periodical reports in 2012 and information on submitting consolidated periodical reports in relation to the Regulation of the Council of Ministers of 19 February 2009 concerning the submission of current and periodical information by the securities’ issuer and also the conditions of recognizing as equal the information demanded by the national lawful regulation of a country which does not hold the membership in European Union The Management Board of Globe Trade Centre S.A. ("Company"), hereby announces publication dates of periodical reports in 2012: I. Annual report and consolidated annual report for 2011 - 8 March 2012 II. Consolidated quarterly reports - 1st quarter of 2012 – 14 May 2012 - 3rd quarter of 2012 – 14 November 2012 III. Consolidated semi-annual report for the 1st half of 2012 – 16 August 2012. Simultaneously, following the regulations of §83 sec. 1 and 3 of the Company informs that it is its intention to present in the consolidated quarterly
reports in 2012 stand alone financial statements as referred to in § 83 item 1 of the Decree as well as to present the consolidated interim report for the first half of 2012 including stand alone financial statements for the six months ended 30 June 2012 as referred to in § 83 item 3 of the Decree. The Company will not publish separate quarterly report or consolidated quarterly report for the 4th quarter of 2011 as it will publish its annual and consolidated annual reports within 80 days from the end of the fiscal year as set in §102 sec. 1 of the Decree. | |

d3j3zu0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GTC | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołoska | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 606 07 00 | | 022 606 04 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gtc@gtc.com.pl | | www.gtc.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-00-25-113 | | 012374369 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Witold Zatoński Członek Zarządu Witold Zatoński
2012-01-30 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3j3zu0

Podziel się opinią

Share
d3j3zu0
d3j3zu0