Trwa ładowanie...
d10kw98

GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu w 26 z 34 działów przemysłu

Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w sierpniu 2016 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Share
d10kw98

Ogółem produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w sierpniu br. o 7,5% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 5,3%) i o 3,3% wyższa w porównaniu z lipcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,1% wyższym w porównaniu z lipcem br.

"W stosunku do sierpnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów tekstylnych - o 31%, pozostałego sprzętu transportowego - o 23,8%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 20,2%, maszyn i urządzeń - o 19,1%, mebli - o 17,6%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 14,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 13,4%, wyrobów z metali - o 12,9%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 17%, w produkcji napojów - o 11,6%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 9,4% oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 7,4% (wobec wzrostu o 2% przed rokiem), podał też Urząd.

"W stosunku do sierpnia ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 23%, w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 20%, a w zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 17,7%" - czytamy dalej.

(ISBnews)

d10kw98

Podziel się opinią

Share
d10kw98
d10kw98