Trwa ładowanie...
d49r4td

Haładyj: nowa "konstytucja dla firm" ma promować mediację z urzędem

"Konstytucja dla firm" ma promować komunikację między urzędem a przedsiębiorcą w duchu zaufania, m.in. poprzez wprowadzenie mediacji - mówi Mariusz Haładyj z MG. Jego zdaniem, nieuzasadnione są zastrzeżenia, że nowe prawo faworyzuje przedsiębiorców.

Share
d49r4td

Przygotowany przez resort gospodarki projekt Prawa działalności gospodarczej (PDG), nazywanego konstytucją dla przedsiębiorców, został we wtorek przyjęty przez rząd. U podstaw nowego prawa leży założenie, że 99 proc. firm działa uczciwie. MG chce, by nowa ustawa wzmocniła prawa przedsiębiorców i zapewniła im bardziej partnerskie relacje z administracją. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie do postępowań administracyjnych - także podatkowych - poufnych mediacji prowadzonych przez niezależnego mediatora.

"Mediacja jest mechanizmem służącym temu, żeby strony w bardziej otwarty sposób niż przerzucanie się tylko formalnymi pismami, uzgodniły przede wszystkim okoliczności stanu faktycznego. W wielu postępowaniach dopuszcza się interpretację i pewien margines do podejmowania decyzji. Tu jest przestrzeń, żeby organ mógł doprecyzować swoje oczekiwania, poprosić o uszczegółowienie czy uzupełnienie materiału. To jest przestrzeń na rozmowę w celu sprawniejszego załatwienia sprawy" - powiedział w środę podczas spotkania z dziennikarzami wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj. Odpowiadając na pytania zaznaczył, że choć mediacje takie będą możliwe także w sprawach podatkowych, to "celem mediacji nie jest negocjowanie wysokości podatku, a dojście do najpewniejszych ustaleń faktycznych, które siłą rzeczą pośrednio mogą wpłynąć na wysokość zobowiązania podatkowego".

Według Haładyja obawy, że tego typu rozmowy same w sobie mogą rodzić korupcję, lub podejrzenia o korupcję są bezpodstawne.

d49r4td

"Choć rozmowy między urzędnikami i przedsiębiorcami będą miały charakter poufny, to wynik mediacji będzie udokumentowany w protokole zawierającym m.in. informację o treści uzgodnienia lub jej braku. Sama treść rozstrzygnięcia musi też zawsze mieścić się w granicach prawa. Moim zdaniem, spotkanie, do którego dojdzie w obecności osoby trzeciej i zostanie zaprotokołowane, zapewnia przejrzystość kontaktu administracji z przedsiębiorcami. Dopuszczenie w ustawie możliwości rozmowy ograniczy próby szukania nieformalnego, pozaprawnego kontaktu z urzędnikami" - mówił przedstawiciel MG.

"Postulat, żeby administracja nie bała się rozmawiać ze stronami jest dziś cywilizacyjnym postulatem. Nie mamy już XIX-wiecznej zamkniętej administracji, która komunikuje się z obywatelem wyłącznie za pomocą pism i decyzji. Idziemy w kierunku sprawniejszego załatwiania spraw proponując bardziej elastyczne formy działania w duchu zaufania organu do strony" - podkreślił.

Zdaniem Haładyja, nieuzasadnione są też zastrzeżenia, że PDG nadmiernie uprzywilejowuje przedsiębiorców kosztem innych, np. obywateli. W trakcie konsultacji takie wątpliwości zgłaszało np. MIR. "Zasada wolności działalności gospodarczej nie stanowi jedynej wynikającej z Konstytucji RP zasady". "(Nie może ona prowadzić) do naruszenia innych dóbr chronionych prawem, np. bezpieczeństwa obywateli. (...) Wychodzenie przez prawodawcę naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców powinno mieć swoje racjonalne granice" - głosiła opinia tego resortu do projektu założeń ustawy.

Może chodzić o jeden z przepisów projektu PDG, który zakłada, że "w przypadku różnych wyników wykładni przepisów prawa, organ administracji publicznej przyjmuje wykładnię korzystną dla przedsiębiorcy", a w wypadku "niedających się usunąć w toku postępowania wątpliwości faktycznych rozstrzyga je na korzyść przedsiębiorcy", o ile nie wpływa to bezpośrednio na interesy osób trzecich.

d49r4td

W ocenie wiceministra gospodarki, nie ma jednak mowy o "uprzywilejowaniu firm ani naruszeniu zasady równości uczestników postępowania". Zwrócił on uwagę, że takie zastrzeżenia nie są formułowane pod adresem obecnej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, choć też odmiennie określa ona przepisy np. dotyczące kontroli w wypadku przedsiębiorców.

Według MG, brzmienie projektu gwarantuje, że w sytuacji kolizji pomiędzy interesem prywatnym i publicznym interesy osób trzecich nie będą umniejszone.

"PDG jest osadzone w całym systemie prawa, a organ, wydając decyzje, działa także na podstawie kpa. To nie jest tak, że urząd będzie miał za zadanie dać przedsiębiorcy wszystko, czego ten oczekuje. Organ porusza się w granicach prawa, a PDG nie tworzy żadnych wyrw w systemie prawa publicznego, wpisując się w zasady konstytucyjne, przekładając je na praktyczny język" - podkreślił Haładyj. "Nie ma możliwości, że urzędnik pominie interes społeczny czy interes innego uczestnika, tak żeby tylko przedsiębiorca wyszedł z urzędu zadowolony. Zasada uprawnionych oczekiwań na pewno nie służy faworyzowaniu przedsiębiorców kosztem innych uczestników postępowania, ale poprawie ich sytuacji w relacjach z administracją" - dodał. Według MG w tej chwili przedsiębiorcy skarżą się na przeciwną sytuację, tj. że organy z kilku możliwych interpretacji prawa wybierają nierzadko tę najbardziej dotkliwą dla firm.

d49r4td

Podziel się opinią

Share
d49r4td
d49r4td