Trwa ładowanie...
defc2tw
defc2tw
espi

HAWE - Nabycie akcji Spółki przez osobę zobowiązaną. (RB-64/2013) (64/2013)

HAWE - Nabycie akcji Spółki przez osobę zobowiązaną. (RB-64/2013) (64/2013)
Share
defc2tw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Spółki przez osobę zobowiązaną. (RB-64/2013) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 24 lipca 2013 roku) w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi wpłynęło zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Spółki (dalej "Osoba zobowiązana") o dokonaniu w dniu 18 lipca 2013 roku transakcji kupna akcji Spółki w ilości 100.000 sztuk oraz w dniu 23 lipca 2013 roku transakcji kupna akcji Spółki w ilości 150.000 sztuk. Średnia cena nabycia akcji Spółki wyniosła 2,35 zł za jedną akcję. Transakcja została dokonana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na rynku regulowanym, w trybie sesji zwykłej. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 w zw. z art. 154 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Franciszka Nullo 2
(ulica) (numer)
022 501 55 00 022 501 55 01
(telefon) (fax)
info@hawesa.pl www.hawesa.pl
(e-mail) (www)
527-23-80-580 015197353
(NIP) (REGON)
defc2tw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Dariusz Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2013-07-24 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

defc2tw

Podziel się opinią

Share
defc2tw
defc2tw