Trwa ładowanie...
d24rsgq

HERKULES S.A. - Nabycie akcji spółki Viatron S.A. (6/2015)

HERKULES S.A. - Nabycie akcji spółki Viatron S.A. (6/2015)

Share
d24rsgq

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HERKULES S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji spółki Viatron S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Herkules S.A. zawiadamia, że realizując powzięte zamierzenia w zakresie dalszego zwiększania zaangażowania w akcjonariacie Viatron S.A., w dniu 26 marca 2015 r. dokonał nabycia 11.700 szt. akcji spółki zależnej Viatron S.A. z siedzibą w Gdyni. Nabycie akcji spółki Viatron S.A. nastąpiło w wyniku transakcji dokonanej na sesji zwykłej na rynku NewConnect. Przed w/w transakcją, Herkules S.A. posiadała łącznie 731.835 szt. akcji Viatron S.A. stanowiących 64,12% kapitału zakładowego, uprawniających do 731.835 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 64,12% ogólnej liczby głosów. W wyniku nabycia akcji Viatron S.A. w dniu 26 marca 2015 roku, aktualnie Herkules S.A. posiada 743.535 szt. akcji, stanowiących 65,15% kapitału zakładowego Viatron S.A. i jest uprawniona do 743.535 głosów na walnym zgromadzeniu Viatron S.A., co stanowi 65,15% ogólnej liczby głosów. Transakcja nabycia akcji Spółki Viatron nie przekracza 10% wartości przychodów Emitenta za okres 4 ostatnich kwartałów. Podstawa prawna:
Informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24rsgq

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HERKULES Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HERKULES S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-236 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Annopol | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 519 44 44 | | 22 519 44 45 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@herkules-polska.pl | | www.herkules-polska.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9512032166 | | 017433674 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2015-03-27 Tadeusz Orlik Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24rsgq

Podziel się opinią

Share
d24rsgq
d24rsgq