Trwa ładowanie...
d35zctw

HERKULES S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (8/2015)

HERKULES S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (8/2015)

Share
d35zctw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-14
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A., informuje że w dniu 14 kwietnia 2015 roku Pan Michał Kwieciński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Rezygnacja jest skuteczna z dniem powołania nowego członka Rady Nadzorczej Herkules S.A., jednak nie później niż 30 czerwca 2015 roku. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 21

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HERKULES Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HERKULES S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-236 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Annopol 5
(ulica) (numer)
22 519 44 44 22 519 44 45
(telefon) (fax)
sekretariat@herkules-polska.pl www.herkules-polska.pl
(e-mail) (www)
9512032166 017433674
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2015-04-14 Tadeusz Orlik Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35zctw

Podziel się opinią

Share
d35zctw
d35zctw