Trwa ładowanie...
d3g8goh
d3g8goh
espi

HERKULES S.A. - Skup akcji własnych (42/2012)

HERKULES S.A. - Skup akcji własnych (42/2012)
Share
d3g8goh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HERKULES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skup akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Herkules S.A., informuje, że w dniu 28 sierpnia 2012 roku Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A., wykonując postanowienia Umowy pośrednictwa w skupie akcji z dnia 31 lipca 2012 roku, nabyło na rachunek własny i na zlecenie Emitenta akcje Herkules S.A. Transakcje miały miejsce na rynku regulowanym (GPW), w trybie sesji zwykłej. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży dla Herkules S.A. w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu umorzenia, na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia w trybie art. 362 §1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych. Liczba nabytych akcji: 100.000, średnia jednostkowa cena nabycia: 0,26 zł/akcja, wartość nominalna jednej akcji: 0,40 zł/akcja, nabyte akcje stanowią: 0,046 % kapitału zakładowego, nabyte akcje uprawniają do: 100.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,046% udziału w ogólnej
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Po odkupieniu wszystkich akcji od Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska S.A. Spółka będzie posiadała łącznie 1.779.000 akcji własnych, stanowiących 0,820% kapitału zakładowego, dających 1.779.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 0,820% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Informacje dotyczące odkupienia akcji od Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska S.A., zgodnie z umową, Emitent poda oddzielnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: RMF § 5 ust. 1 pkt 6 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HERKULES Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HERKULES S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-236 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Annopol 5
(ulica) (numer)
22 519 44 44 22 519 44 45
(telefon) (fax)
sekretariat@gzsa.pl www.gastel-zurawie.pl
(e-mail) (www)
9512032166 017433674
(NIP) (REGON)
d3g8goh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-29 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2012-08-29 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3g8goh

Podziel się opinią

Share
d3g8goh
d3g8goh