Trwa ładowanie...
d3foyzc

HERKULES S.A. - Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego ...

HERKULES S.A. - Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 29 maja 2015 roku (13/2015)

Share
d3foyzc

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HERKULES S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 29 maja 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Herkules S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 8 maja 2015 roku od Pana Tomasza Kwiecińskiego, jako akcjonariusza posiadającego ponad 5% kapitału zakładowego Herkules S.A., wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 maja 2015 roku. Wniosek akcjonariusza dotyczy wprowadzenia do porządku obrad uchwały ?w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Oddziałów Herkules S.A.? W związku z powyższym do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu ?Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Oddziałów Herkules S.A.? Zmieniony porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Herkules S.A.
oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Herkules S.A. za okres 01.01.2014 r. ? 31.12.2014 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za okres 01.01.2014 r.? 31.12.2014 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i jednostkowego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku Herkules S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym
się dnia 31.12.2014 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Herkules S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31.12.2014 r. 12. Powołanie członka Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Oddziałów Herkules S.A. 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu projekt uchwały wprowadzonej do porządku obrad. Zarząd Herkules S.A. informuje, że projekt Regulaminu Funkcjonowania Oddziałów Jednostki Herkules S.A. zostanie opublikowany oddzielnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust.1 pkt 4,5. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekt uchwały_1.pdf | Projekt uchwały | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3foyzc

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | HERKULES Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | HERKULES S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 03-236 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Annopol | | 5 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 22 519 44 44 | | 22 519 44 45 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | sekretariat@gzsa.pl | | www.gastel-zurawie.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 9512032166 | | 017433674 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Grzegorz Żółćik Prezes Zarządu
2015-05-11 Tadeusz Orlik Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3foyzc

Podziel się opinią

Share
d3foyzc
d3foyzc