Trwa ładowanie...
d3f3zzj

HETAN TECHNOLOGIES - Wyznaczenie dnia pierwszego notowania akcji spółki Hetan Technologies S.A. n ... - EBI

HETAN TECHNOLOGIES - Wyznaczenie dnia pierwszego notowania akcji spółki Hetan Technologies S.A. na rynku NewConnect (8/2015)

Share
d3f3zzj
NEW CONNECT
Raport EBI nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-14
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wyznaczenie dnia pierwszego notowania akcji spółki Hetan Technologies S.A. na rynku NewConnect
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Hetan Technologies Spółka Akcyjna ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 339/2015, na mocy której dzień 15 kwietnia 2015 roku określony został dniem pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 25.796.500 (słownie: dwudziestu pięciu milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy pięciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem " PLHTNTH00019". Akcje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "HETAN" oraz oznaczeniem "HTN". Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3f3zzj

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Arno Alexander Sardelic Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3f3zzj

Podziel się opinią

Share
d3f3zzj
d3f3zzj