Trwa ładowanie...
d1ockdd
espi

HMSG S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA (8/2012)

HMSG S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA (8/2012)

Share
d1ockdd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-25
Skrócona nazwa emitenta
HMSG S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd HMSG S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu 25.01.2012 r. otrzymał Zawiadomienie od pana Grzegorza Bielenia na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539), w którym pan Grzegorz Bieleń informuje, iż w dniu 24 stycznia 2012 roku nabył 292.646 akcji Spółki, tym samym przekroczył próg 5% w ogólnej liczby akcji i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po rozliczeniu opisanych w niniejszym zawiadomieniu transakcji, pan Grzegorz Bieleń posiada bezpośrednio 1.500.000 akcji HMSG S.A., stanowiących 5,8% udziału w ogólnej liczbie akcji i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu HMSG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ockdd

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ockdd

Podziel się opinią

Share
d1ockdd
d1ockdd