Trwa ładowanie...
d49esj7

HORTICO - Wybór oferty HORTICO SA w przetargu na sprzedaż Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodnicz ... - EBI

HORTICO - Wybór oferty HORTICO SA w przetargu na sprzedaż Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej (16/2014)

Share
d49esj7

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 16 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór oferty HORTICO SA w przetargu na sprzedaż Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 11 grudnia 2014 r. w przetargu na sprzedaż Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim SA w upadłości likwidacyjnej (Przedsiębiorstwo) została wybrana oferta złożona przez HORTICO SA. Emitent za nabywane Przedsiębiorstwo zaoferował cenę 13 065 487,00 zł (słownie: trzynaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych). Przetarg dotyczył całości (w rozumieniu art. 551 k.c.) Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej (PNOS), w skład którego wchodzą w szczególności: ? - oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo; ? - księgi i dokumenty handlowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, umowy, w tym umowy handlowe i administracyjne, licencje i koncesje; ? - należności; ? - prawo ochronne na znak towarowy; ? - środki trwałe; ? - nasiona genetyczne i hodowlane oraz ze zwrotów; ? - prawa do nasion kwalifikowanych; ? - prawa
użytkowania wieczystego gruntu wraz z nieruchomościami stanowiącymi odrębny przedmiot własności. PNOS, założone w 1951 r., jest jednym z największych przedsiębiorstw nasiennych w kraju, z własnymi, polskimi odmianami nasion warzyw i kwiatów. Oprócz działalności polegającej na hodowli, konfekcjonowaniu i obrocie hurtowym nasionami, PNOS prowadzi również sprzedaż detaliczną w trzech centrach ogrodniczych: w Warszawie, Ożarowie i Lublinie. Od 1 lipca 2014 r. PNOS zarządzane jest, na podstawie umowy dzierżawy zawartej z syndykiem masy upadłości, przez spółkę zależną Emitenta ? Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo Sp. z o.o. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49esj7

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Kolasa Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49esj7

Podziel się opinią

Share
d49esj7
d49esj7