Trwa ładowanie...
d1xajwl
d1xajwl
espi

HUTMEN - Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Hutmen S.A. (25/2012)

HUTMEN - Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Hutmen S.A. (25/2012)
Share
d1xajwl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HUTMEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Hutmen S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hutmen S.A. informuje, że do Spółki wpłynęły zawiadomienia otrzymane od Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, podmiotu dominującego wobec Hutmen S.A. oraz "Impexmetal S.A. i Wspólnicy" Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, iż na skutek wniesienia 3.100.000 akcji spółki Hutmen S.A. jako wkładu niepieniężnego na rzecz spółki "Impexmetal S.A. i Wspólnicy" Spółka komandytowa, zmniejszył się o więcej niż 1% udział Impexmetal S.A. w ogólnej liczbie głosów w spółce Hutmen S.A. Jednocześnie spółka "Impexmetal S.A. i Wspólnicy" Spółka komandytowa zawiadomiła, iż w związku z dokonaniem wyżej opisanej transakcji jej udział przekroczył 10% w ogólnej liczbie głosów w spółce Hutmen S.A. Przed rozliczeniem ww. transakcji: ?-Spółka Impexmetal S.A. posiadała bezpośrednio 12.746.355 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 12.746.355 głosów na WZ, co stanowiło 49,80% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 49,80% udziału w kapitale zakładowym Hutmen S.A. ?-Spółka
"Impexmetal S.A. i Wspólnicy" Spółka komandytowa nie posiadała bezpośrednio akcji Hutmen S.A. ?-Grupa Kapitałowa Impexmetal posiadała bezpośrednio 16.696.355 akcji Hutmen S.A. uprawniających do 16.696.355 głosów na WZ, co stanowiło 65,23% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 65,23% udziału w kapitale zakładowym Hutmen S.A. Na dzień rozliczenia ww. transakcji: ?-Spółka Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 9.646.355 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 9.646.355 głosów na WZ, co stanowi 37,69% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 37,69% udziału w kapitale zakładowym Hutmen S.A. ?-Spółka "Impexmetal S.A. i Wspólnicy" Spółka komandytowa posiada bezpośrednio 3.100.000 akcji Hutmen S.A., uprawniających do 3.100.000 głosów na WZ, co stanowi 12,11% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 12,11% udziału w kapitale zakładowym. Spółka nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. ?-Grupa Kapitałowa Impexmetal posiada bezpośrednio 16.696.355 akcji Hutmen
S.A. uprawniających do 16.696.355 głosów na WZ, co stanowi 65,23% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i 65,23% udziału w kapitale zakładowym. Podstawa prawna: Art. 69 ust.1 ustawy o ofercie | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HUTMEN SA
(pełna nazwa emitenta)
HUTMEN Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łucka 7/9
(ulica) (numer)
071 33-48-300 071 339-03-47
(telefon) (fax)
biuro@hutmen.pl www.hutmen.pl
(e-mail) (www)
8960000196 931023629
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Jan Ziaja Prezes Zarządu
2012-12-07 Kazimierz Śmigielski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xajwl

Podziel się opinią

Share
d1xajwl
d1xajwl