Trwa ładowanie...
d34wj0z

HYDROBUDOWA POLSKA - Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska (61...

HYDROBUDOWA POLSKA - Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska (61/2011)

Share
d34wj0z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYDROBUDOWA POLSKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2011 roku powziął informację o zawarciu w dniu 28 listopada 2011 roku aneksu do umowy o limit wierzytelności z dnia 28 września 2007 roku (z późniejszymi zmianami), której stronami są: Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz następujące spółki z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A., Przedsiębiorstwo Inżynieryjne METOREX Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST Sp. z o.o., HYDROBUDOWA 9 S.A., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A., APRIVIA S.A., BETPOL S.A. i HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Przyznany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. limit w kwocie do 200.000.000 zł przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności kredytobiorców (finansowanie kontraktów). Na mocy zawartego aneksu, termin ostatecznej spłaty limitu ustalony został na dzień 30 listopada 2016 roku, przy czym dzień ostatecznej spłaty sublimitu dla kredytów rewolwingowych wyznaczono na 30 listopada 2012 roku. W związku z powyższym, spółki z Grupy Kapitałowej PBG będące
stroną umowy złożyły oświadczenia o poddaniu się egzekucji do łącznej kwoty zadłużenia wraz z odsetkami i innymi kosztami, jednak nie większej niż 300.000.000 zł, a Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu do dnia 30 listopada 2019 roku. Pozostałe istotne warunki umowy nie zostały zmienione. O zawarciu umowy o limit wierzytelności z dnia 28 listopada 2007 roku oraz późniejszych aneksach Emitent informował w raportach bieżących (21/2007, 62/2008, 44/2009, 62/2009, 21/2010, 39/2010), których treść jest dostępna na stronie internetowej spółki pod adresem http://hbp-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace.html | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34wj0z

| | | HYDROBUDOWA POLSKA SPÓLKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYDROBUDOWA POLSKA | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo k/Poznania | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Skórzewska | | 35 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 664 19 50 | | 061 664 19 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polska@hbp-sa.pl | | www.hbp-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 888-020-59-44 | | 910097080 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Krzysztof Woch dyrektor ds. relacji inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34wj0z

Podziel się opinią

Share
d34wj0z
d34wj0z