Trwa ładowanie...
d1uwuyq
espi

HYDROBUDOWA POLSKA - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy podwykonawczej związanej z budową Stadion...

HYDROBUDOWA POLSKA - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy podwykonawczej związanej z budową Stadionu Narodowego w Warszawie (35/2011)
Share
d1uwuyq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYDROBUDOWA POLSKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do znaczącej umowy podwykonawczej związanej z budową Stadionu Narodowego w Warszawie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. ("Emitent") informuje o zawarciu datowanego na dzień 28 czerwca 2011 roku, aneksu do umowy z dnia 21 grudnia 2009 roku, zawartej pomiędzy HYDROBUDOWĄ POLSKA SA i ALPINE Construction Polska Sp. z o.o. a Konsorcjum w składzie: Elektrobudowa SA, Qumak-Sekom SA z oraz Przedsiębiorstwo "Agat" SA ("Podwykonawca"). Na mocy zawartego aneksu w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego robót zwiększeniu uległo wynagrodzenie ryczałtowe Podwykonawcy o kwotę 24.170.289,78 zł netto do kwoty 115.170.289,78 zł netto. Ponadto, zmianie uległ termin zakończenia realizacji prac, który strony ustaliły na dzień 29 listopada 2011 r. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. O zawarciu przedmiotowej umowy spółka informowała raportem bieżącym nr 03/2010 z dnia 08 stycznia 2010 roku. Raport dostępny jest na stronie internetowej spółki pod adresem
http://hbp-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/raport-biezacy-nr-03-2010-zawarcie-znaczacych-umow-podwykonawczych-zwiazanych-z-budowa-stadionu-narodowego-w-warszawie.html | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYDROBUDOWA POLSKA SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HYDROBUDOWA POLSKA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo k/Poznania
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skórzewska 35
(ulica) (numer)
061 664 19 50 061 664 19 51
(telefon) (fax)
polska@hbp-sa.pl www.hbp-sa.pl
(e-mail) (www)
888-020-59-44 910097080
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-07 Bartosz Basa Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uwuyq

Podziel się opinią

Share
d1uwuyq
d1uwuyq