Trwa ładowanie...
d3j8fl8
d3j8fl8
espi

HYDROPHI - Zawiadomienie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego o udzieleniu świadectwa hom ... - EBI

HYDROPHI - Zawiadomienie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego o udzieleniu świadectwa homologacji systemu HydroPlant na zgodność z Regulaminem EKG (10/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3j8fl8

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego o udzieleniu świadectwa homologacji systemu HydroPlant na zgodność z Regulaminem EKG | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HydroPhi Technologies Europe S.A. (dalej: ?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 4 maja 2015 r. powziął informację o wydaniu w dniu 27 kwietnia 2015 r. przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na rzecz HydroPhi Technologies Group, Inc. świadectwa homologacji systemu HydroPlant? potwierdzającego zgodność z Regulaminem Europejskiej Komisji Gospodarczej (spółka zależna Emitenta HydroPhi Technologies Europe Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem i licencjobiorcą technologii HydroPlant w Europie). Placówką techniczną upoważnioną przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej do prowadzenia oceny i badań homologacyjnych potwierdzających spełnienie Regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej, był Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Technologia HydroPlant? spełniła wymogi Regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej nr 10, dotyczące homologacji pojazdów pod względem kompatybilności elektromagnetycznej. Zgodnie z powyższym podzespół elektroniczny HydroPlant? może być użytkowany
bezpiecznie na terenie Unii Europejskiej w następujących kategoriach pojazdów: M2 i M3 (autobusy), N1 (samochody ciężarowe o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 tony), N2 (samochody ciężarowe o masie maksymalnej od 3,5 do 12 ton) i N3 (samochody ciężarowe o masie maksymalnej przekraczającej 12 ton), gdyż nie powoduje żadnych zaburzeń systemów elektronicznych i systemów o częstotliwości radiowej, będących wyposażeniem pojazdu. W skład takich systemów wchodzą system kontroli silnika, pokładowe systemy sterowania pojazdem, elektroniczne dodatki, sieci komunikacyjne pojazdu i inne systemy komunikacji. W uznaniu Spółki świadectwo homologacji jest dodatkowym potwierdzeniem użyteczności technologii HydroPlant i stanowi znaczący krok naprzód w procesie komercjalizacji systemu HydroPlant? w Polsce i Europie. Grupa Kapitałowa Emitenta planuje pozyskanie nowych partnerów biznesowych w Europie oraz przeprowadzenie kolejnych testów i wdrożeń systemu Hydroplant? wśród firm posiadających własną flotę pojazdów
ciężarowych lub autobusów. Spółka postrzega potencjał rozwoju rynku technologii Hydroplant? w związku zainteresowaniem przewoźników komunikacji miejskiej i PKS, firm zajmującymi się gospodarką i wywozem odpadów oraz firm transportu ciężarowego, szukających efektywnych rozwiązań kosztowych w zakresie zmniejszenia zużycia paliwa, przy jednoczesnym przestrzeganiu zaostrzonych przepisów środowiskowych. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Grzegorczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3j8fl8

Podziel się opinią

Share
d3j8fl8
d3j8fl8