Trwa ładowanie...
dxotc0k
espi

HYGIENIKA - Rejestracja zmiany firmy spółki oraz jej siedziby (105/2014)

HYGIENIKA - Rejestracja zmiany firmy spółki oraz jej siedziby (105/2014)
Share
dxotc0k

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 105 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmiany firmy spółki oraz jej siedziby | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Kerdos Group? Spółka Akcyjna (dawniej Hygienika Spółka Akcyjna ) z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent) informuje, że wobec rejestracji przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 07.11.2014 r. zmian Statutu Spółki, zmianie uległa firma spółki oraz jej siedziba (informacja na stronie internetowej http://ems.ms.gov.pl/). Aktualnie firma spółki to: ?Kerdos Group? Spółka Akcyjna (?Kerdos Group? S.A.), natomiast siedzibą spółki jest miasto stołeczne Warszawa. Rejestracja została dokonana na wniosek Zarządu i jest konsekwencją Uchwały nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika Spółki Akcyjnej z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Statutu o czym Spółka informowała 31 lipca 2014 roku raportem nr 77/2014. Zmiana dotyczy postanowień § 1 Statutu który przed zmianą posiadał treść: 1. Spółka działa pod firmą ?Hygienika Spółka Akcyjna?. Spółka może używać skrótu firmy ?Hygienika S.A.? 2. Siedzibą Spółki jest miejscowość Lubliniec. a obecnie:
1. Spółka działa pod firmą: ?Kerdos Group? Spółka Akcyjna . Spółka może używać skrótu firmy: ?Kerdos Group? S.A. 2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. Wobec powyższych zmian Zarząd Emitenta podaje także do publicznej wiadomości adres nowej siedziby spółki: ?Kerdos Group? Spółka Akcyjna, 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53. Jednakże dotychczasowe dane kontaktowe pozostają bez zmian. Zarząd Emitenta informuje również, że zmianie ulega adres strony internetowej Spółki, który począwszy od dnia 18.11.2014 r. będzie następujący: www.kerdosgroup.com Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYGIENIKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HYGIENIKA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
034 35 15 010 034 35 15 705
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)
dxotc0k

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2014-11-18 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxotc0k

Podziel się opinią

Share
dxotc0k
dxotc0k