Trwa ładowanie...
d13hf8q
espi

HYGIENIKA - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów. (94/2012)

HYGIENIKA - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów. (94/2012)

Share
d13hf8q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 94 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z postanowieniami art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Hygienika S.A. (zwany dalej Emitentem) niniejszym informuje, iż w 27 listopada 2012 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie, w którym Włodarski Wiesław w oparciu o postanowienia art. 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), poinformował, że, w związku z rejestracją w KDPW w dniu 26 listopada 2012 r. 16 000 000 akcji serii G spółki Hygienika S.A., zmniejszył się jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta do poziomu poniżej 5%. 1/ Przed zmianą liczba akcji spółki Hygienika S.A. posiadanych przez Wiesława Włodarskiego wynosiła 1.168.000 (słownie:jeden milion sto sześćdziesiąt osiem
tysiący), co stanowiło 5,00% udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawniała do 1.168.000 głosów z tych akcji na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 5,00% udziału w ogólnej liczbie głosów. 2/ Obecnie liczba posiadanych przez Wiesława Włodarskiego akcji spółki Hygienika S.A. wynosi 1.168.000 (słownie:jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysiący), co stanowi 2,97% udział w kapitale zakładowym spółki. Posiadane obecnie 1.168.000 akcji uprawnia Wiesława Włodarskiego do 1.168.000 głosów z tych akcji na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 2,97% udziału w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13hf8q

| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2012-11-28 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13hf8q

Podziel się opinią

Share
d13hf8q
d13hf8q