Trwa ładowanie...
dc2ihax

Hyperion wyemitował obligacje 3-letnie serii D o łącznej wartości 8,17 mln zł

Warszawa, 13.04.2015 (ISBnews) - Hyperion zamknął emisję obligacji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości 8,17 mln zł i rozważy wprowadzenie papierów do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, podała spółka.

Share
dc2ihax

"W ramach przeprowadzonej emisji objętych zostało 8.170 obligacji o łącznej wartości 8,17 mln zł. Obligacje zostały objęte przez 31 osób fizycznych oraz 2 osoby prawne. Środki pozyskane z emisji (...) zostaną w całości przeznaczone na pokrycie kosztów budowy sieci światłowodowej w ramach projektu 'Małopolska Sieć Szerokopasmowa', zakładającego wybudowanie oraz wydzierżawienie sieci światłowodowej w Małopolsce o łącznej długości 3 150 km, w tym w szczególności na sfinansowanie usług firm budowlanych" - głosi komunikat.

Wyemitowane papiery serii D są obligacjami 36-miesięcznymi, cena emisyjna jednej obligacji była równa jej wartości nominalnej; uprawniają do odsetek w wysokości 8,5% w skali roku, podano również.

Jednocześnie spółka informuje, że jej zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 68,751 mln zł w ujęciu jednostkowym i 85,682 mln zł w ujęciu skonsolidowanym.

dc2ihax

Hyperion przypomina także, że w grudniu 2014 roku zamknął z powodzeniem emisję 10 tys. obligacji zwykłych na okaziciela serii B zabezpieczonych o wartości nominalnej 1 000 zł każda, a w marcu 2015 roku emisję 5,27 tys. obligacji zwykłych na okaziciela serii C zabezpieczonych o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z których środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów budowy sieci światłowodowej w ramach projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa".

Giełdowa grupa Hyperion, teledostawca multimedialnych usług konwentowych, kontrolowana jest przez spółkę holdingową MNI, również notowaną na GPW. Do marca 2011 roku podstawowym przedmiotem działalności spółki było świadczenie usług dostępu do internetu za pomocą własnej, szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej. Od kwietnia 2011 roku działalność telekomunikacyjna spółki została przeniesiona do spółki MNI Telecom, a Hyperion działa od tego czasu na rynku multimedialnym.

(ISBnews)

dc2ihax

Podziel się opinią

Share
dc2ihax
dc2ihax