Trwa ładowanie...
dst4lbu

Hyperion wyemituje obligacje serii E 01 warte łącznie do 40 mln zł

Warszawa, 04.11.2015 (ISBnews) - Hyperion zdecydował o ustaleniu programu emisji obligacji, w ramach którego spółka może emitować obligacje w jednej lub więcej serii oznaczonych literą E, przy czym w ramach programu mogą zostać wyemitowane obligacje w łącznej liczbie do 40 tys. o łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł, podała spółka. Jednocześnie Hyperion podjął uchwałę o emisji do 40 tys. obligacji serii E 01 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, z terminem wykupu w dniu 6 listopada 2018 r. i łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł.

Share
dst4lbu

Spółka podała też, że podjęła uchwałę w przedmiocie niedojścia do skutku wcześniejszej emisji obligacji serii E i uchylenia uchwały zarządu w tej sprawie. Emisja obligacji serii E nie doszła do skutku, ponieważ nie osiągnięty został próg emisji obligacji określony w przedmiotowej uchwale.

"Celem emisji obligacji serii E 01 jest sfinansowanie bieżących prac budowlanych w ramach projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa (projekt budowy sieci światłowodowej na terenie Woj. Małopolskiego) realizowanego przez podmiot zależny emitenta - spółkę Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o." - podano w komunikacie.

W ramach pierwszej emisji w ramach programu, spółki emituje nie mniej niż 5 tys. sztuk i nie więcej niż 40 tys. sztuk. Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia i opłacenia co najmniej 5 tys. sztuk. Emisja obligacji dokonywana jest na podstawie art. 33 pkt 2) poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji w rozumieniu art. 35 Ustawy o obligacjach do oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149, podano także w materiale.

dst4lbu

Przydział i emisja obligacji nastąpi 6 listopada 2015 r. Dzień emisji może ulec przesunięciu o nie więcej niż 1 tydzień.

Oprocentowanie obligacji wynosi 8% w skali roku.

Wartość zaciągniętych zobowiązań (w ujęciu jednostkowym) na dzień 30 września 2015 roku, wyniosła 57 831 tys. zł, z czego brak było zobowiązań przeterminowanych, podała także spółka.

Hyperion poinformował też, że rozważy wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

dst4lbu

Oferującym oraz wyłącznym koordynatorem oferty jest Vestor Dom Maklerski Dom Maklerski.

9 października spółka podała, że wyemituje do 40 tys. obligacji serii E o maksymalnej wartości 40 mln zł. Wszystkie środki pozyskane z emisji obligacji miały być przekazane spółce Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o., realizującej projekt budowy sieci światłowodowej na terenie województwa małopolskiego w formie pożyczki.

Hyperion S.A. to technologiczny holding wyspecjalizowany w budowie i kompleksowej obsłudze infrastruktury światłowodowej. Jako właściciel 100% akcji Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o., spółka realizuje strategię, zgodnie, z którą stanie się pośrednikiem, świadczącym usługi transmisji danych, a także dzierżawy i sprzedaży łączy światłowodowych. Według informacji ze strony internetowej spółki, jej najwięksi akcjonariusze obecnie to Voqbue Management Ltd (19,96% udziału w kapitale) oraz MNI 17,74%).

(ISBnews)

dst4lbu

Podziel się opinią

Share
dst4lbu
dst4lbu