Trwa ładowanie...
d3q52kl
d3q52kl
espi

IAI S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału przez Członka Rady Nadzorczej (2/2015)

IAI S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału przez Członka Rady Nadzorczej (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3q52kl

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IAI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału przez Członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osůb maj?cych dostÍp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IAI S.A. informuje, iż Spółka otrzymała od jednego z Członków Rady Nadzorczej zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538). Z przekazanej informacji wynika, że w dniach od 24 lutego 2014 do 15 grudnia 2014 roku Członek Rady Nadzorczej zbył łącznie 5163 akcji i nabył łącznie 500 akcji Spółki IAI S.A. w tym: 24.02 zbycie 320 szt. po cenie 3,60 zł każda 26.02 zbycie 240 szt. po cenie 3,60 zł każda 27.03 zbycie 470 szt. po cenie 3,34 zł każda 17.04 zbycie 1000 szt. po cenie 3,50 zł każda 20.05 zbycie 1500 szt. po cenie 3,74 zł każda 10.06 zbycie 950 szt. po cenie 3,90 zł każda 08.10 zbycie 683 szt. po cenie 5,00 zł każda 08.12 nabycie 88 szt. po cenie 4,34 każda 15.12 nabycie 412 szt. po cenie 4,34 każda Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o
transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IAI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IAI S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-064 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piastów 30
(ulica) (numer)
(91) 484 18 39 (91) 484 18 39
(telefon) (fax)
ir@iai-sa.com www.iai-sa.com
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Sebaatian Muliński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q52kl

Podziel się opinią

Share
d3q52kl
d3q52kl