Trwa ładowanie...
dbmhmic

IBSM S.A. - Rejestracja zmiany Statutu Spółki (19/2015)

IBSM S.A. - Rejestracja zmiany Statutu Spółki (19/2015)

Share
dbmhmic

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IBSM S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmiany Statutu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IBSM S.A. (?Emitent? lub ?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent powziął informację, iż w dniu 6 maja 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Emitenta wynikających z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbywało się w dniu 4 marca 2015 roku. Zmiana Statutu Emitenta, o których mowa powyżej objęła zmianę firmy Emitenta, który od chwili rejestracji zmiany Statutu Emitenta działać będzie pod firmą ?IBSM Spółka Akcyjna?. Powyższa zmiana dotyczyła §1 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie: Nowe brzmienie §1 Statutu Spółki: ?Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu ?Spółką?, prowadzi działalność pod firmą ?IBSM spółka akcyjna?.? Dotychczasowe brzmienie §1 Statutu Spółki: ?Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu ?Spółką?, prowadzi działalność pod firmą ?Platinum Properties Group spółka akcyjna?.? W załączeniu Emitent
przekazuje ujednoliconą treść Statutu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Tekst Jednolity Statutu IBSM S.A..pdf | Teks Jednolity Statutu | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbmhmic

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLATINUM PROPERTIES GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-627 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Naruszewicza | | 27/310 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (22) 397 43 43 | | (22) 397 43 44 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@ppgsa.pl | | www.ppgsa.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 7010150153 | | 141599588 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Andrzej Malaga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbmhmic

Podziel się opinią

Share
dbmhmic
dbmhmic