Trwa ładowanie...
dtl88lt
dtl88lt
espi

IDEA TFI SA - Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI S.A. na koniec p...

IDEA TFI SA - Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI S.A. na koniec października 2011 r. (71/2011)
Share
dtl88lt
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-07
Skrócona nazwa emitenta
IDEA TFI SA
Temat
Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI S.A. na koniec października 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI S.A. wyniosła na koniec października 2011 r. 3 640 mln zł., z czego w funduszach inwestycyjnych otwartych zgromadzone były aktywa o wartości 2 562 mln zł, natomiast w funduszach inwestycyjnych zamkniętych aktywa o wartości 1 077 mln zł.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(pełna nazwa emitenta)
IDEA TFI SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
11-120 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ZŁOTA 59
(ulica) (numer)
0 22 489-94-30 0 22 489-94-25
(telefon) (fax)
info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl
(e-mail) (www)
634-23-63-973 276718120
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Piotr Kukowski Prezes Zarządu
2011-11-07 Łukasz Jagiełło Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtl88lt

Podziel się opinią

Share
dtl88lt
dtl88lt