Trwa ładowanie...
d2ynn8y
d2ynn8y
espi

IDEON S.A. - Odtajnienie informacji (48/2013)

IDEON S.A. - Odtajnienie informacji (48/2013)
Share
d2ynn8y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IDEON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odtajnienie informacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ideon SA, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazuje do wiadomości publicznej informację, której przekazanie opóźniono ze względu na słuszny interes Emitenta, tj. podstawą opóźnienia informacji było prowadzenie przez Emitenta negocjacji, których przekazanie mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik negocjacji, jak również zagroziłoby interesom obecnych jak i przyszłych akcjonariuszy (§ 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych). Zawiadomienie o opóźnieniu przekazania informacji do wiadomości publicznej Emitent przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 23 lipca 2013 roku. Informacją, której dotyczyło opóźnienie było otrzymanie w dniu 23 lica 2013 roku Postanowienie Sądu Apelacyjnego, wydanego w dniu 18 lipca 2013 roku w przedmiocie wstrzymania wykonania wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 25
października 2012 roku w punkcie 1 i 3, do czasu zakończenia Postępowania kasacyjnego. Postanowienie Sadu zostało wydane na podstawie Art. 388 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) i zawartego w skardze kasacyjnej wniosku Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Zarząd Emitenta informuje, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymał oficjalnego zawiadomienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach o wpływie Skargi Kasacyjnej, nie otrzymał również kopii przedmiotowego wniosku. Z uzyskanych przez Emitenta informacji wynika iż skarga kasacyjna wpłynęła do Sądu Apelacyjnego w Katowicach w dniu 17 lipca 2013 roku a już 18 lipca 2013 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach na posiedzeniu niejawnym, bez powiadomienia strony Ideon SA, a także przed jej badaniem przez Sąd Najwyższy, wydał stosowne postanowienie. Emitent informuje również, że Skarb Państwa dokonał już pobrania środków z depozytu sądowego celem dokonania zapłaty z tytułu zaliczki na podatek CIT w wysokości 9,9 mln złotych. Ponadto Emitent informuje, że prowadzi końcowe rozmowy
z Wierzycielami przed głosowaniem w sprawie zawarcia układu, które to odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2013 roku na Wstępnym Zgromadzeniu Wierzycieli. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDEON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IDEON S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
032 782 97 00 032 782 97 01
(telefon) (fax)
poczta@ideon.eu www.ideon.eu
(e-mail) (www)
6340132258 273544270
(NIP) (REGON)
d2ynn8y

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2013-07-24 Damian Kus Wiceprezes Zarządu Damian Kus

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ynn8y

Podziel się opinią

Share
d2ynn8y
d2ynn8y