Trwa ładowanie...
d1vq4kl

IGROUP - Odrzucenie zażalenia OM sp. z o. o. na postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowan...

IGROUP - Odrzucenie zażalenia OM sp. z o. o. na postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym dotyczącym Spółki. (4/2012)

Share
d1vq4kl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-24
Skrócona nazwa emitenta
IGROUP
Temat
Odrzucenie zażalenia OM sp. z o. o. na postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym dotyczącym Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Internet Group S.A. w upadłości układowej (dalej: Spółka), działając na podstawie normy art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 24 stycznia 2012 r., powziął wiadomość o wydaniu w dniu 23 stycznia 2012 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych (dalej: Sąd), postanowienia o odrzuceniu zażalenia OM sp. z o. o. na postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu upadłościowym dotyczącym Spółki. O złożeniu przedmiotowego zażalenia Spółka informowała w treści raportu bieżącego oznaczonego numerem 1/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vq4kl

| | | INTERNET GROUP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IGROUP | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rondo ONZ | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (022) 25 74 290 | | (0 22) 25 74 401 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@igroup.pl | | www.igroup.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-006-96-26 | | 670821904 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Jan Ryszard Wojciechowski Prezes Zarządu
2012-01-24 Mariusz Sperczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vq4kl

Podziel się opinią

Share
d1vq4kl
d1vq4kl