Trwa ładowanie...
d1khzyy
espi

IGROUP - Powołanie osób nadzorujących. (126/2012)

IGROUP - Powołanie osób nadzorujących. (126/2012)
Share
d1khzyy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 126 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osób nadzorujących. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie normy § 5 ust.1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. dnia 11 grudnia 2012 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało: 1. Pana Radosława Kwaśnickiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki, jednocześnie powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Wykształcenie Pana Radosława Kwaśnickiego, Jego kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej Jego działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, Spółka przedstawia w załączeniu. Ponadto Spółka wskazuje, iż Pan Radosław Kwaśnicki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, ani jako
członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Co więcej, Pan Radosław Kwaśnicki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. 2. Pana Oskara Kowalewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Wykształcenie Pana Oskara Kowalewskiego, Jego kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej Jego/Jej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, Spółka przedstawia w załączeniu. Ponadto Spółka wskazuje, iż Pan Oskar Kowalewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Co więcej, Pan Oskar Kowalewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. 3. Pana Tadeusza Piętkę na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Wykształcenie Pana Tadeusza Piętki, Jego kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska,
wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej Jego działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, Spółka przedstawia w załączeniu. Ponadto Spółka wskazuje, iż Pan Tadeusz Piętka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Co więcej, Pan Tadeusz Piętka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. 4. Panią Sylwię Pusz na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Wykształcenie Pani Sylwii Pusz, Jej kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej Jej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, Spółka przedstawia w załączeniu. Ponadto Spółka wskazuje, iż Pani Sylwia Pusz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie
prawnej jako członek jej organu. Co więcej, Pani Sylwia Pusz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. 5. Pana Piotra Sieradzana na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Wykształcenie Pana Piotra Sieradzana, Jego kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej Jego działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, Spółka przedstawia w załączeniu. Ponadto Spółka wskazuje, iż Pan Piotr Sieradzan nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Co więcej, Pan Piotr Sieradzan nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | CV_Radosław Kwaśnicki.pdf | | | | | | | | | | |
| | CV_Oskar Kowalewski.pdf | | | | | | | | | | |
| | CV_Sylwia Pusz.pdf | | | | | | | | | | |
| | CV_Tadeusz Piętka.pdf | | | | | | | | | | |
| | CV_Piotr Sieradzan.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-12 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2012-12-12 Marek Zbrojski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1khzyy

Podziel się opinią

Share
d1khzyy
d1khzyy