Trwa ładowanie...
d1rl1ij
d1rl1ij
espi

IGROUP - Rezygnacja osoby zarządzającej ? korekta. (60/2012)

IGROUP - Rezygnacja osoby zarządzającej ? korekta. (60/2012)
Share
d1rl1ij

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2012 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rezygnacja osoby zarządzającej ? korekta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. w upadłości układowej (dalej: Spółka) niniejszym informuje o oczywistej pomyłce pisarskiej w treści raportu bieżącego Spółki o nr 60/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r. Korygowana treść raportu bieżącego, o którym mowa wyżej, brzmiała: Zarząd Internet Group S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: "Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż dnia 1 sierpnia 2012 r. Pan Jan Ryszard Wojciechowski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 9 sierpnia 2012 r. Jako przyczynę swej rezygnacji Pan Jan Ryszard Wojciechowski wskazał osiągnięcie celu, poprzez doprowadzenie do zakończenia postępowania upadłościowego dotyczącego Spółki, w wyniku czego, Jego misja uległa
wyczerpaniu. Poprawna treść raportu bieżącego, o którym mowa wyżej, brzmi: Zarząd Internet Group S.A. w upadłości układowej (dalej: "Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż dnia 1 sierpnia 2012 r. Pan Jan Ryszard Wojciechowski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 9 sierpnia 2012 r. Jako przyczynę swej rezygnacji Pan Jan Ryszard Wojciechowski wskazał osiągnięcie celu, poprzez doprowadzenie do zakończenia postępowania upadłościowego dotyczącego Spółki, w wyniku czego, Jego misja uległa wyczerpaniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d1rl1ij

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Jan Ryszard Wojciechowski Prezes Zarządu
2012-08-01 Mariusz Sperczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1rl1ij

Podziel się opinią

Share
d1rl1ij
d1rl1ij