Trwa ładowanie...
d4lcrdo
espi

IGROUP - Stwierdzenie prawomocności postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego dotyc...

IGROUP - Stwierdzenie prawomocności postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego dotyczącego Internet Group S.A. (74/2012)
Share
d4lcrdo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 74 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-29
Skrócona nazwa emitenta
IGROUP
Temat
Stwierdzenie prawomocności postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego dotyczącego Internet Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Internet Group S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie normy art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w nawiązaniu do treści raportu bieżącego oznaczonego numerem 58/2012 r. z dnia 31 lipca 2012 r. niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 29 sierpnia 2012 r., powziął wiadomość, iż w dniu 27 sierpnia 2012 r., Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych, nadał klauzulę wykonalności postanowieniu o zakończeniu postępowania upadłościowego dotyczącego Spółki stwierdzając tym samym prawomocność tegoż postanowienia.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d4lcrdo

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-29 Jan Ryszard Wojciechowski Prezes Zarządu
2012-08-29 Mariusz Sperczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lcrdo

Podziel się opinią

Share
d4lcrdo
d4lcrdo