Trwa ładowanie...
dupy9wg
espi

IGROUP - Transakcje dot. akcji w kapitale zakładowym Internet Group S.A. zawarte przez podmiot ko...

IGROUP - Transakcje dot. akcji w kapitale zakładowym Internet Group S.A. zawarte przez podmiot kontrolowany przez osobę nadzorującą. (99/2012)
Share
dupy9wg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 99 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje dot. akcji w kapitale zakładowym Internet Group S.A. zawarte przez podmiot kontrolowany przez osobę nadzorującą. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. (dalej: Spółka), zgodnie z normą art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym informuje, iż zgodnie z zawiadomieniem doręczonym Spółce w dniu 7 listopada 2012 r., Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: IDM), tj. podmiot, którego Wiceprezesem Zarządu jest Pan Rafał Abratański, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1) nabył w dniu 30 października 2012 r. 50 (słownie: pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki w średniej cenie ważonej 0,2100 zł za jedną akcję, 2) nabył w dniu 31 października 2012 r. 50 (słownie: pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki w średniej cenie ważonej 0,2200 zł za jedną akcję, Powyższe transakcje zawarte zostały przez IDM w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki. Przedmiotowe zawiadomienie nie zawiera informacji o liczbie akcji w kapitale zakładowym
Spółki, które były w posiadaniu IDM przed dokonaniem transakcji, o których mowa wyżej, dlatego też Spółka nie jest w stanie podać informacji o liczbie akcji w kapitale zakładowym Spółki, które są w posiadaniu IDM po dokonaniu transakcji, o których mowa wyżej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Bartłomiej Gola Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dupy9wg

Podziel się opinią

Share
dupy9wg
dupy9wg