Trwa ładowanie...
d76j88x
espi

IMPEXMET - Korekta raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Impexmetal za IV kwartał 2010 roku (12/2...

IMPEXMET - Korekta raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Impexmetal za IV kwartał 2010 roku (12/2011)
Share
d76j88x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-28
Skrócona nazwa emitenta
IMPEXMET
Temat
Korekta raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Impexmetal za IV kwartał 2010 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
IImpexmetal S.A. informuje, że w śródrocznym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za IV kwartał 2010 roku Grupy Kapitałowej Impexmetal ( QSr) w raporcieImpexmetal S.A. za IV kwartał 2010 roku, opublikowanym w dniu 28 lutego 2011 roku, na str. 37 raportu okresowego w pasywach bilansu Spółki pomyłkowo zamieniona została pozycja zobowiązań z tytułu leasingu z pozycją pożyczki i kredyty bankowe.Poprawione dane to:zobowiązania z tytułu leasingu w okresie bieżącym winno być 14, było 197 289 i odpowiednio w okresie porównywalnym 399 i 207 956,pożyczki i kredyty bankowe w okresie bieżącym winno być 197 289, było 14 i odpowiednio w okresie porównywalnym 207 956 i 399.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-28 Piotr Szeliga Prezes Zarządu
2011-02-28 Jerzy Popławski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d76j88x

Podziel się opinią

Share
d76j88x
d76j88x