Trwa ładowanie...
d2kwt1b

IMPEXMET - Korekta zawiadomień z dnia 11 i 20 października 2011 roku (81/2011)

IMPEXMET - Korekta zawiadomień z dnia 11 i 20 października 2011 roku (81/2011)

Share
d2kwt1b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 81 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPEXMET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta zawiadomień z dnia 11 i 20 października 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Impexmetal S.A. zawiadamia, iż w dniu 21 grudnia 2011 roku Spółka otrzymała dwa skorygowane zawiadomienia (o których informowała raportami bieżącymi : nr 53/2011 z dnia 11 października 2011 roku i nr 66/2011 z dnia 20 października 2011 roku ) od Członka Zarządu Impexmetal S.A. będącego równocześnie Prokurentem w Boryszew S.A., w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji własnych przez spółkę Impexmetal S.A.- spółkę zależną od Boryszew S.A., będącą w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit a) osobą blisko związaną z ww. osobą zobowiązaną. 1.Skorygowanym zawiadomieniem (dot. zawiadomienia z dnia 11 października 2011 roku ) osoba zobowiązana poinformowała, iż w ramach programu nabywania akcji własnych, na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., Impexmetal S.A., dokonała następujących transakcji nabycia : Data transakcji Ilość akcji Cena w zł 31.08.2011 247 336 3,69 15.09.2011 252 664 3,60 20.09.2011 81 500 3,49 21.09.2011 180 000 3,47 26.09.2011 66 812
3,64 26.09.2011 171 688 3,50 28.09.2011 213 066 3,48 30.09.2011 170 000 3,51 03.10.2011 123 249 3,36 04.10.2011 212 000 3,47 05.10.2011 71 000 3,46 06.10.2011 200 000 3,34 07.10.2011 200 000 3,38 2.Skorygowanym zawiadomieniem (dot. zawiadomienia z dnia 20 października 2011 roku) osoba zobowiązana poinformowała, iż w ramach programu nabywania akcji własnych, na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., Impexmetal S.A., dokonała następujących transakcji nabycia : Data transakcji Ilość akcji cena w zł 10.10.2011 213 000 3,41 11.10.2011 218 000 3,42 11.10.2011 379 685 3,52 12.10.2011 210 000 3,60 13.10.2011 215 000 3,51 14.10.2011 220 000 3,58 17.10.2011 200 000 3,45 18.10.2011 230 000 3,55 19.10.2011 230 000 3,45 Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kwt1b

| | | IMPEXMETAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IMPEXMET | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Łucka | | 7/9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 6586568 | | 022 6586405 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@impexmetal.com.pl | | www.impexmetal.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-00-03-551 | | 011135378 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Piotr Szeliga Prezes Zarządu
2011-12-21 Paweł Tokłowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kwt1b

Podziel się opinią

Share
d2kwt1b
d2kwt1b