Trwa ładowanie...
d1o078a
espi

IMPEXMET - Nabycie akcji Boryszew S.A. (4/2013)

IMPEXMET - Nabycie akcji Boryszew S.A. (4/2013)
Share
d1o078a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-14
Skrócona nazwa emitenta
IMPEXMET
Temat
Nabycie akcji Boryszew S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Impexmetal S.A. (Spółka) zawiadamia, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Boryszew S.A. Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) i art. 362 § 4 kodeksu spółek handlowych, nabyła w dniu 13 lutego 2013 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4 637 500 sztuk akcji Boryszew S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie jednostkowej 0,47 zł /szt. Powyższe akcje dają 4 637 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,205 % kapitału zakładowego Spółki. Spółka Impexmetal S.A. łącznie nabyła 28.637.500 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 1,269 % jej kapitału zakładowego i dających prawo do 28.637.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IMPEXMETAL SA
(pełna nazwa emitenta)
IMPEXMET Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
022 6586568 022 6586405
(telefon) (fax)
info@impexmetal.com.pl www.impexmetal.com.pl
(e-mail) (www)
525-00-03-551 011135378
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Paweł Tokłowicz Prokurent
2013-02-14 Miłosz Szulc Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o078a

Podziel się opinią

Share
d1o078a
d1o078a