Trwa ładowanie...
d26m619
d26m619
espi

IMPEXMET - Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. (14/2012)

IMPEXMET - Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. (14/2012)
Share
d26m619
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-23
Skrócona nazwa emitenta
IMPEXMET
Temat
Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Impexmetal S.A. informuje, iż realizując program nabywania akcji własnych, przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. uchwałą nr 8 w dniu 15 listopada 2010 roku, za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą w Krakowie, Spółka w ramach skupu w dniu 23 maja 2012 roku nabyła w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 29.941 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,40 zł każda, po cenie jednostkowej 3,45 zł/szt. Powyższe akcje własne Spółki dają 29.941 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,015 % kapitału zakładowego Spółki. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 6.118.120 akcji dających prawo do 6.118.120 głosów, co stanowi 3,059 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IMPEXMETAL SA
(pełna nazwa emitenta)
IMPEXMET Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
022 6586568 022 6586405
(telefon) (fax)
info@impexmetal.com.pl www.impexmetal.com.pl
(e-mail) (www)
525-00-03-551 011135378
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Paweł Tokłowicz Prokurent
2012-05-23 Miłosz Szulc Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26m619

Podziel się opinią

Share
d26m619
d26m619